Индекс | Предложете нова страница | Корекции
Пребарувај:  во: 

Наука и образование

Главна страница > Наука и образование

Веб страници

резултатите се подредени според: име · опис · популарност
Мисијата на центарот на Clear View е да се подобри широчината и длабочината, односно квалитетот и постоењето на менаџмент тренинг во моментот овозможен во Р. Македонија, преку претставување на нови дистрибутивни канали (видеоконференцирање и електронско учење) како и преку донесување на меѓународна експертиза за менаџмент тренинг во земјата.
Junior Achievement е програма за економско образование на млади од 17-18 годишна возраст. Со комбинација на теорија и пракса, прилагодена на возраста на учениците, им помага да се здобијат со познавања од економијата и бизнисот, со цел да се самовработуваат по завршување на образованието.
PRAXIS Тренинг Системи и Обуки е компанија за тренинг и обуки, дел од Interconn UBS, која тесно соработува со секој клиент со цел потребите на организацијата да бидат детално идентификувани и да се креира соодветен тренинг модел со соодветни резултати.
The Secont CEENet Workshop on Network Management.
Мултимедијални курсеви на CD
Веб портал за астрономија. Официјален веб-сајт на Скопското Астрономско Друштво.
Проектот Европска мрежа на училишта што го унапредуваат здравјето (ЕМУУЗ) е заеднички проект на Светската здраствена организација, Советот на Европа и Европска комисија. Во Европа проектот е започнат во 1992 година. Досега во Мрежата се вклучени преку 40 земји, речиси 500 училишта. Република Македонија влезе во Европската мрежа 1995 година, со десет основни училишта.
Ова е веб страница на централниот тим за имплементација на новата водостопанска основа. Тука можете да најдете се за водостопанската основа и воопшто за водите и водните ресурси во Македонија.
Првиот македонски веб сајт за вонземјани.
Геронтолошкиот Институт претставува стручна институција од посебен јавен карактер, која перманентно ги усовршува методите и облиците на здравствена и социјална заштита на стари лица, базирана на теоретски и емпириски валидизирани геронтолошки - геријатриски, научно - стручни сознанија, преку примена на медицинската и социјалната геронтологија.
Задачи од дигитална електроника, Pascal и Assembler за средни школи. Интерфејси на паралелен порт.
Директориум на линкови од областа на хемијата и сродните науки.
Англиско-македонски речник.
Еден нов начин на учење! Да го направиме училиштето подобро место за учење!
Официјален сајт на Кумановскиот Астрономски Клуб - Кокино, каде што можат да се најдат вести, слики, видеа, едукативни текстови и занимливости од областа на астрономијата, како и информации за активностите на клубот.
Безбедна примена на јонизирачкото зрачење во голем број на сфери од човековите активности: медицина, наука, индустрија.
МАНУ: Македонска академија на науките и уметностите
Основната цел на гешталт терапијата е да и помогне на личноста да постигне интегрираност и целовитост. Интегрираноста подразбира личност која е целина и која е составена од чувства, перцепции, мислење и физичко тело.
Музика: Македонски музички совет.
Математичко информатички електронси интерактивен систем.
Официјална страна на матурантите од Македонија. Содржи алманаси со слики.
Меѓународниот славистички комитет (МСК) е формиран со решение на Меѓународниот собир на славистите, одржан 1955 година во Белград, за возобновување и продолжување на меѓународните врски во областа на славистиката како и традициите на 1 Меѓународен конгрес на славистичките филолози, којшто е одржан во Прага, 1929 година.
Скрипта по предметот методологија.
Народна и универзитетска библиотека
Проект за креирање на Национална програма за развој на образованието на РМ.
Образовниот информативен центар нуди помош на македонските студенти кои бараат помош за школување во странство и на странските студенти кои се на школување во Македонија. Одлични ресурси за оние кои бараат финансиска помош, тестови ја јазик и сл.
Резултати од приемните испити на скопскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Регионална Cisco академија
Скрипти од античка Македонија.
Официјалниот вебсајт и форум на Струшкото Аматерско Астрономско Друштво, на кој можете да најдете едукативни текстови од областа на астрономијата и физиката.
Преструктуирање и осовременување на студиите на насоката Применета електротехника и автоматизација.
Универзална перодна таблица за иднината која е со нови класификациони шеми за систематизација и нов отворен облик и во која има место не само за хемиските елементи туку и за елементарните честички.
Страница за популаризација на хемијата.
Сите оние кои се занимаваат со електроника можат да најдат интересни шеми на оваа страна.
Центарот за далечинско учење при Електротехничкот факултет е создаден за развој на курсеви наменети за сите оние кои сакаат да го прошират своето знаење, но не можат секогаш да бидат присутни на предавањата во точно одредено време и место.

сакам ова да ми биде почетна страница | индекс на македонските страници | додади страница во директориумот
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2014 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.