Индекс | Предложете нова страница | Корекции
Пребарувај:  во: 

Граѓански здруженија

Главна страница > Граѓански здруженија

Под-категории:

· Проекти и донатори

Веб страници

резултатите се подредени според: име · опис · популарност
Еколошко друштво Јавор од Зрновци. Воедно и веб страница на Земјоделскиот информативен центар од Зрновци, јавен сервис на земјоделските производители од кочанскиот регион.
Информации за македонската криза, со акцент на хуманитарната помош.
Младинската мрежа Блу скај го поттикнува развојот на младите преку создавање на можности за лична надградба, промовирање позитивни вредности и поддржување креативни идеи.
Centarot za gra|anska inicijativa (CGI) e nepartiska, neprofitna organizacija formirana vo Prilep, R. Makedonija. Primarnite celi na CGI se da potpomaga vo razvojot na demokratijata i civilnoto op{estvo vo Makedonija, da gi privle~e gra|anite vo edukacijata i da promovira pozitivni promeni vo nivnata op{tina i zemja. CGI organizira razni aktivnosti i proekti da gi postigne ovie celi zgolemuvaj}i go u~estvoto na makedonskite gra|ani vo procesot na gradewe podobro i pootvoreno demokratsko op{testvo.
Вести од областа на заштита на животната средина, корисни информации, документи и интернет алатки за невладини организации...
Страници на Канадското Движење за правата на Македонците. Сериозно здружение.
Беден веб сајт на оваа невладина организација.
Официјална веб страница на YMCA движењето во Македонија.
Агенција за локална демократија - Охрид.
Здружение за одржлив развој и соработка.
Алијанса за соработка за езерата во Охрид и Преспа.
Центар за човекови права од Битола.
Генерална програмска стратегија на организацијата е заштитан на човековите права и имплементација на уставните права на ромите во Р. Македонија.
Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка АГТИС - Прилеп
Асоцијација Магна Карта од Велес е задолжена и одговорна за првото антиглобалистичко списание Махатма видете го на страната www.mahatma.ecarta.info, многуте журки и свирки во Велес и Проектот еКарта Каталог на Производи и услуги, Каталог на Фирми и Линкови, Корисни Содрини и многу информации.
Асоцијацијата на Архитектите на Македонија е основана во 1954 година во Скопје како Сојуз на друштва на архитекти на Македонија (СДАМ). Асоцијацијата денеска опфаќа 850 членови архитекти кои делуваат на полето на архитектурата, урбанизмот, градежништвото, ентериер и дизајн. Асоцијацијата на Архитекти на Македонија е членка на Меѓународната Унија на Архитекти (UIA),членка на втората регија на УИА и членка на Архитектонскиот Совет за централна и источна Европа (АССЕЕ).
Веб презентација на еколошка невладина организација со седиште во Битола.
БЕСТ-Скопје (Борд на Европски Студенти по Технологија-Скопје), е непрофитабилна и неполитичка организација, организирана и водена од студенти. БЕСТ е создадена како одговор на потребата за асоцијација која ќе промовира комуникација, кооперација и размена меѓу студентите по технологија низ цела Европа.
Информации за македонскиот британски совет.
Сајт на невладината организација Визант - Прилеп.
Со својата организација и активности ВФМ ги опфаќа: Воздухопловното и ракетното моделарство, воздухопловното едриличарство, летање на моторни авиони, падобранство, балонарство, параглајдерство, змајарство, летање на ултра лесни авиони и самоградба на воздухоплови.
Се залагаме за транспарентност на процесите на одлучување во Република Македонија. На база на коалиционо работење организира непартиско домашно набљудување на изборите во Република Македонија. Ги следиме и коментираме општествените процеси. Се обидуваме превентивно да делуваме на спречување на секакви манипулации и неправилности. Нашето мото е „Моќта како сервис на граѓаните“.
Развој на демократските институции.
Ромска организација на жените на Македонија.
Мултимедијални проекти.
Граѓанска организација.
Обука за припрема на компост и обезбедување на услови за одгледување на shiitake во домашни услови.
ЗЕЛС е систем со две гранки составен од Домот на градоначалниците и Домот на советите на општините. Домот на градоначалниците е тело на Заедницата, кое по функција, се состои од градоначалници од сите општини во Република Македонија и градоначалникот на градот Скопје.
Здружението на новинарите на Македонија е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на професионалните новинари во Македонија, заради усогласување и остварување на професионалните интереси и вршење на дејности и активности за остварување и заштита на слободата на јавното изразување и слободата на новинарската професија, за јакнење на професионалната самостојност и етика.
Здружението на финансиски работници официјално беше признаено од македонските власти како невладина, професионална организација во ноември 1997.
Zdruzenie za makedonsko germansko prijatelstvo i sorabotka Bitola Makedonija
Мисијата на извидничкиот одред „Димитар Влахов“ од Велес е е придонес во развојот на младите луѓе во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности како поединци.
Локална ацоцијација во Битола на YMCA светското движење.
Градење на мрежа од млади луѓе од Албанија и Македонија.
Календар на планирани акции, репортажи од акции, фотографии, пријавување
Исламски младински форум.
Албанска невладина организација.
Коалиција на младински организации СЕГА онтинуирано работи на застапување и лобирање на полето на младинската политика во РМ, ги поврзува и јакне младите со цел подобрување на нивната општа состојба.
Креактив е здружение на граѓани за поддршка на креативноста и активното граѓанство на младите луѓе. Главна цел на здружението е да придонесе за личниот развој на младите луѓе преку нивно вклучување во активности на неформална едукација. Креактив има три основни гранки. Една од нив е Модел на Обединети Нации, која вклучува средношколци и студенти во симулација на работата на вистинските Обединети Нации. Друга гранка работи на организирање на активности на неформална едукација за младите луѓе од Скопје; и е насочена кон основање на Младински Клуб во општина Ѓорче Петров, Скопје, каде се наоѓа седиштето на Креактив. Третата гранка подготвува и имплементира меѓународни младински проекти, особено во рамки на младинската програма (Youth in Action Programme) на Европската Комисија. Активностите на Креактив вклучуваат работилници, семинари, обуки, младински конференции, локални иницијативи, волонтерски акции, младински размени и слично.
Официјална вебстрана на Македонска Геотермална Асоцијација -МАГА. Библиотека на минати трудови од областа на геотермалната енергија и обновливи извори.
Младинска асоцијација на заболекари и други академци.
Македонскиот центар за граѓанско образование е локална организација, резултат на завршениот проект „Пат кон граѓанско општество“.
Невладина организација од Скопје којашто се занимава со промоција и заштита на женските права со национален опсег на делување.Во примарен фокус на нашата работа е сузбивање на домашното насилство.
Страници на МЦМС, здружение на граѓани со фокус на помош на неразвиени подрачја и хуманитарна помош.
Цели Македонското женско лоби се: да поттикне и да оствари еднакви можности за вклучување на жените во политиката и во одлучувачките структури; заземање активна позиција на жените во процесот на одлучување, креирање слика на родовите во општеството, а особено во политичките партии и во власта; подигнувањето на нивото на демократијата во Македонија. Програмата се спроведува преку едукација(обуки), кампањи и истражувања.
Македонско-словенско друштво „Св. Кирил и Методиј“ Крањ
Прва детска амбасада во светот.
Пред распламтувањето на војната во поранешна Југославија, на 08.06.1991 година, во малото место “Меѓаши” на тромеѓјето на Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска беше прогласена Првата Детска Земја на Светот “Меѓаши” и ПДАСМ. Творецот на идејата, г-дин Душко Томиќ (правник од Сараево), се надеваше дека создавањето на Првата Детска Земја ќе влијае врз согорувањето на националните и верските страсти кои се повеќе растеа (заб. на авторот на овој текст). “Меѓаши” беше силно медиумски пропратен проект во сите поранешни Југословенски републики и во Европа.
Промовирање на менаџмент консалтинг според највисоки светски стандарди.
Официјална веб презентација на Менса Македонија, организација на луѓе со натрпосечна интелигенција.
Метаморфозис е невладина организација со главна цел развој на демократијата и напредокот преку промовирање на економија базирана на знење и информатичко општество.
МКД Македонија Љубљана
Портфолио на Младински Совет од Прилеп. Реализирани проекти, фото галерија, донатори.
Невладина организација од Струга.
Здружение Институт за развој на заедницата спроведува повеќе проекти, и за дополнителни информации ве молам да ја посетите нашата интернет страница: www.irz.org.mk
Друштвото е формирано со благослов од Братот Љубе Бошкоски каде вели Друштвото да биде за добри намери и цели за обединување на Македонците во Република Македонија и дијаспората.
Помош за Македонија.
НДЦ Скопје, невладина организација која работи на полето на неформална едукација со политичари, средношколци и локална самоуправа.
Националниот Ромски Центар е невладина организација која соработува со релевантни актери и работи за активна партиципација и интеграција на Ромите, засновувајќи ја својата работа на принципите на модерното мултиетничко европско општество.
Основната мисија на Организацијата е да дејствува во правец на унапредување на положбата на жените во сите сфери и работа со деца, младинци и стари лица преку разни форми.
Палома од Прилеп.
Портал за интеграцијата на лицата со интелектуални пречки, интегрирана обука, методика, социјални услуги, речник.
Невладина организација која дејствува во областа на разрешување и превенција на конфликтите.
Промовирање на обновлива енергија, промовирање на ефикасно користење на енергијата, мониторинг на меѓународните финансиски институции...
РГД „Геосфера“ од Битола е здружение кое ги обединува сите професори, наставници и љубители на географијата од регионот на Битола, Ресен и Демир Хисар, со цел, афирмација на географијата пред пошироката јавност.
АТТЕ Битола е организација која се занимава со унапредување на едукацијата на младите во областа на роботиката и информатиката во Р.Македонија.
Веб страница на Ромаверзитас.
Дома - коалиција „Сите за правично судење“
Сојуз на организациите на жените на Македонија.
Невладина, непрофитна организација.
Семејна федерација за светски мир и обединување.
Транспарентност Македонија
Фондацијата Агро-центар за едукација е непрофитна фондација, основана 2006 година од страна на Земјоделскиот институт во Скопје. Во рамките на прилагодувањето на Институтот кон современите потреби на земјоделството, руралниот развој и заштитата на човековата околина, се наметна потребата од посебна единица која ќе се занимава со едукација во земјоделството - Фондација Агро-центар за едукација (АЦЕ).
Веб страници на Францускиот културен центар во Македонија.
Асоцијација за здравствена едукација и истражување.
Проектот е со цел да им помогнеме на деца со специјални потреби (хендикеп),деца без родители,самохрани мајки и др. EUROHUMAN - Skopje smetka 340-100118240061 Alfa banka Skopje. Tel.075326529 eurohuman@freemail.com.mk
Проектот "Кампања за потикнување на јавната свест за социјализација на лица со хендикеп" преставува заедничка иницијатива на невладиниот, владиниот сектор, локалните медиуми и волонтери.
ЦЕЛОР е домашна независна, невладина и непартиска организација која е основна 2006 година од група граѓани - инжинери на животната средина, со основна идеја за двање на поддршка и услуги на граѓанскоо општество и придонес кон економскиот развој, социјалната добробит и заштита на животната средина
Централен регистар на Република Македонија, бул.К.Ј.Питу 1, Комплекс банки, Скопје.
Мисијата на Центарот за Институционален Развој е да ги зајакне капацитетите на граѓанското општество и локалните заедници заради постигнување на видливи промени во заедниците.
Официјална страна на проектот "Школа за демократија". Целта на проектот е да се зголеми општата свест за тоа што можеме ние како граѓани да сториме за да ги подобриме своите животи и да создадеме демократско општество.

сакам ова да ми биде почетна страница | индекс на македонските страници | додади страница во директориумот
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2014 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.