Индекс | Предложете нова страница | Корекции
Пребарувај:  во: 

Веб страници

резултатите се подредени според: име · опис · популарност
Адреса: 1000 Скопје | Тел: 02-3110-053 | Факс: 02-3165-445
Уште една официјална страница на Град Скопје.
Тел: 02-2400-970 | Факс: 02-2401-546
Адреса: бул. 1 мај бр. 61 7000 Битола | Тел: 047-234-234 | Факс: 047-238-729
Адреса: 1484 Богданци | Тел: 034-222-333 | Факс: 034-222-333
Адреса: Боговиње | Тел: 044-371-500 | Факс: 044-373-667
Адреса: 2431 Босилово | Тел: 034-371-600 | Факс: 034-371-600
Адреса: 2411 Василево | Тел: 034-353-007 | Факс: 034-353-007
Адреса: ул. “Панко Брашнар” бр.1 1400 Велес | Тел: 043-232-966 | Факс: 043-363-101
Адреса: Плоштад “Ангел Винички” бб 2310 Виница | Тел: 033-361-945 | Факс: 033-361-945
Адреса: Плоштад Ангел Винички бб - 2310 Виница | Тел: 033-361-945 | Факс: 033-361-945
Адреса: ул. “Александар Македонски” бб Гази Баба - Скопје | Тел: 02-3226-655 | Факс: 02-3231-258
Адреса: ул. “Димитар Влахов” бр. 4 1480 Гевгелија | Тел: 034-213-843 | Факс: 034-213-899
Веб страници на граѓанскиот сервис центар на општина Гевгелија.
Адреса: ул. “Браќа Гиноски” бб 1230 Гостивар | Тел: 042-217-234 | Факс: 042-214-406
Адреса: 1420 Градско | Тел: 043-251-522 | Факс: 043-251-522
Адреса: ул. “8 Септември” бб 1250 Дебар | Тел: 046-831-086 | Факс: 046-831-196
Адреса: 2320 Делчево | Тел: 033-411-101 | Факс: 033-411-550
Адреса: Кеј “5 Ноември” бб 1487 Стар Дојран | Тел: 034-225-278 | Факс: 034-225-133
Адреса: ул. “Ѓорче Петров” бб 1060 Ѓорче Петров - Скопје | Тел: 02-2039-307 | Факс: 02-2039-308
Адреса: ул. “Илинденска” бб 2305 Зрновци
Адреса: ул. Гоце Делчев бб, 1041 Илинден - Скопје | Тел: 02-2572-671 | Факс: 02-2550-578
Адреса: 1215 Јегуновце
Адреса: Плоштад “Маршал Тито” бб 1430 Кавадарци | Тел: 043-416-107 | Факс: 043-412-919
Адреса: бул. “Партизански Одреди” бр. 68 1000 Карпош - Скопје | Тел: 02-3061-353 | Факс: 02-3062-925
Адреса: ул. “Првомајска” бб - Скопје | Тел: 02-2779-069 | Факс: 02-2779-069 л.125
Адреса: ул. “Првомајска” бб - Скопје | Тел: 02-2779-069 | Факс: 02-2779-069 л.125
Адреса: ул. “Борис Кидрич” бр. 1 6250 Кичево | Тел: 045-223-001 | Факс: 045-223-100
Адреса: с. Конче 2424 | Тел: 032-630-325 | Факс: 032-630-325
Адреса: ул. “Раде Кратовче” бр1 2300 Кочани | Тел: 033-270-075 | Факс: 033-273-542
Адреса: 1360 Кратово | Тел: 031-481-202 | Факс: 031-481-335
Адреса: ул “Маршал Тито” бр. 175 1330 Крива Паланка | Тел: 031-375-035 | Факс: 031-375-035
Адреса: ул. “11 Октомври” бб 1300 Куманово | Тел: 031-425-127 | Факс: 031-423-964
Адреса: 2208 Лозово | Тел: 032-458-458 | Факс: 032-458-458
Адреса: 2304 Македонска Каменица | Тел: 033-431-746 | Факс: 033-431-239
Адреса: 6530 Македонски Брод | Тел: 045-274-810 | Факс: 045-274-810
Адреса: ул. “Ацо Аџи Илов” бб 1440 Неготино | Тел: 043-361-045 | Факс: 043-361-933
Адреса: 2434 Ново Село | Тел: 034-355-031 | Факс: 034-355-202
Адреса: ул. “Димитар Влахов” бб 6000 Охрид | Тел: 046-262-469 | Факс: 046-262-545
Адреса: ул. 1, 1043 Петровец | Тел: 02-2562-239 | Факс: 02-2562-240
Адреса: ул. “Питу Гули” бр.2 7500 Прилеп | Тел: 048-416-454 | Факс: 048-426-430 и 420-720
Адреса: 2210 Пробиштип | Тел: 032-483-131 | Факс: 032-483-047
Адреса: Плоштад “Македонија” бр.20 7310 Ресен | Тел: 047-451-524 | Факс: 047-451-960
Адреса: Рекреативен Центар Сарај бб Сарај-Скопје | Тел: 02-2057-996 | Факс: 02-2057-990
Адреса: Плоштад “Илинден” бб 2220 Свети Николе | Тел: 032-444-169 | Факс: 032-444-982
Адреса: с. Старо Нагоричане | Тел: 031-495-333 | Факс: 031-495-333
Адреса: ул.”Маршал Тито” бб 6330 Струга | Тел: 046-781-335 | Факс: 046-781-434 и 782-680
Адреса: ул. “Сандо Масев” бр.10 2400 Струмица | Тел: 034-348-047 | Факс: 034-320-544
Адреса: 1224 Теарце | Тел: 044-381-336 | Факс: 044-381-336
Адреса: ул. “ЈНА” бб 1200 Тетово | Тел: 044-335-499 | Факс: 044-339-420
Адреса: ул. “Михаил чаков” бб 1000 Центар - Скопје | Тел: 02-3225-352 | Факс: 02-3211-089
Адреса: ул. Босна и Херцеговина бб, 1010 Чаир - Скопје | Тел: 02-2616-860 | Факс: 02-2616-867
Адреса: ул.“Маршал Тито„ бб
Адреса: ул. “Васил Главинов” бб 2000 Штип | Тел: 032-391-010 | Факс: 032-391-010
Адреса: ул. “Шуто Оризари” бб Шуто Оризари - Скопје | Тел: 02-2650-584 | Факс: 02-2654-983

сакам ова да ми биде почетна страница | индекс на македонските страници | додади страница во директориумот
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2014 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.